MRF F1600 – 2016

Round 1

MRF F1600 ,Chennai

29th – 31st Jan 2016

RACE 2
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPBEST LAPCITY
116KARTHIK THARANI00:17:14.19610 1:41.362CHENNAI

299 RAGHUL RANGASAMY00:17:14.654101:41.921MAMALLAPURAM
37ANINDITH REDDY00:17:16.931101:41.765Hyderabad

44GOUTHAM PAREKH 00:17:18.31110 1:41.928CHENNAI
555 SANDEEP KUMAR 00:17:21.378101:41.789CHENNAI
614ARJUN NARENDRAN 00:17:28.631101:42.837COIMBATORE
712 C S TEJASRAM00:17:29.06610 1:42.229CHENNAI
85PRASHANTH K 00:17:40.98510 1:43.629CHENNAI
91CHETAN KORADA00:17:41.174101:42.961CHENNAI
108BRAD DIAS00:17:49.59210 1:43.809GOA

1142LEE KESHAV00:17:51.102101:42.088DELHI
1210ANSHUL SHAH 00:18:03.43910 1:43.734NAGPUR
1311RIA DABAS00:18:51.42691:58.698DELHI
146JAI SAMPATH KUMAR00:17:54.639 71:47.784CHENNAI
152SUDARSHANA RAO 00:14:30.829 81:44.495BANGALORE
1639SIDDHARTH POTHARAJU00:07:39.18641:46.534HYDERABAD
RACE 1
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPDIFF. WITH LEADER
116KARTHIK THARANI 00:11:59.96771:41.030 -

24GOUTHAM PAREKH00:12:02.98671:41.3343.019
37ANINDITH REDDY00:12:05.762(C) 71:39.9355.795
499RAGHUL RANGASAMY00:12:09.4987 1:41.1999.531
542LEE KESHAV
00:12:17.32371:42.87717.356
65PRASHANTH K
00:12:20.66971:43.45620.702
72SUDARSHANA RAO00:12:21.44671:42.93421.479
855SANDEEP KUMAR00:12:22.44371:42.961 22.476
912C S TEJASRAM 00:12:23.10171:42.65523.134
108BRAD DIAS00:12:27.24171:43.79527.274
1110ANSHUL SHAH00:12:43.98171:44.38544.014
1214ARJUN NARENDRAN00:12:45.968(C) 71:42.37146.001
136JAI SAMPATH KUMAR00:10:58.97061:43.3791 Lp.
1439SIDDHARTH POTHARAJU00:11:01.88561:44.4501 Lp.
151CHETAN KORADA00:11:04.94061:43.3571 Lp.
QUALIFYING
POSNONAMEBEST LAPIN LAP2nd BEST LAP2nd IN LAP
116KARTHIK THARANI 1:40.761 41:40.9223
24GOUTHAM PAREKH1:41.06511:41.4333
37ANINDITH REDDY1:41.197 21:41.7465
499RAGHUL RANGASAMY1:41.2153 1:54.1364
512C S TEJASRAM 1:41.35441:41.6732
655SANDEEP KUMAR1:41.528 21:41.5903
714ARJUN NARENDRAN 1:42.05841:42.0612
842LEE KESHAV 1:42.185 31:42.3414
91CHETAN KORADA1:42.25451:42.9403
1010ANSHUL SHAH1:43.08721:43.2381
115PRASHANTH K1:43.104 3 1:43.1531
122 SUDARSHANA RAO1:43.16421:44.1134
136JAI SAMPATH KUMAR1:43.3204 1:43.3965
148BRAD DIAS 1:43.9614 1:44.2545
1511 RIA DABAS 1:51.66431:54.0412
169NEHA DABAS 2:25.71026:01.5371
1739SIDDHARTH POTHARAJU -0-0
FREE PRACTICE 2
POSNONAMECITYBEST LAPIN GAP 2nd BEST LAP2nd IN LAP
1 16 KARTHIK THARANICHENNAI1:41.429101:41.5954
27ANINDITH REDDYHyderabad1:41.48391:41.88910
355SANDEEP KUMARCHENNAI1:42.03951:42.6643
412 C S TEJASRAMCHENNAI1:42.511101:42.6929
599RAGHUL RANGASAMYMAMALLAPURAM1:42.66131:42.6698
64 GOUTHAM PAREKHCHENNAI1:42.66821:43.00610
714 ARJUN NARENDRANCOIMBATORE1:42.67521:42.9406
85PRASHANTH KCHENNAI1:43.68271:44.1468
92SUDARSHANA RAOBANGALORE1:43.806101:44.4785
106JAI SAMPATH KUMARCHENNAI1:44.063101:44.4105
1110ANSHUL SHAHNAGPUR1:44.420 51:44.5448
12 8BRAD DIASGOA1:44.70641:45.4053
1342 LEE KESHAVDELHI1:45.55141:46.5883
141CHETAN KORADACHENNAI1:45.626 21:46.2284
1539SIDDHARTH POTHARAJUHYDERABAD1:51.49551:56.9234
1611 RIA DABASDELHI2:01.21972:08.7512
17 9NEHA DABASDELHI2:04.10772:04.310 4
FREE PRACTICE 1
POSNONAMECITYBEST LAPIN GAP2nd BEST LAP2nd IN LAP
116 KARTHIK THARANICHENNAI 1:41.4155 1:41.7524
214ARJUN NARENDRANCOIMBATORE1:42.28610 1:42.6998
355 SANDEEP KUMARCOIMBATORE1:42.42512 1:42.44310
44GOUTHAM PAREKHCOIMBATORE1:42.42531:42.6955
599 RAGHUL RANGASAMYMAMALLAPURAM1:43.13911 1:43.1953
642 LEE KESHAVDELHI 1:43.22061:43.7295
77ANINDITH REDDYHyderabad1:43.226111:43.6169
82 SUDARSHANA RAOBANGALORE1:43.313141:44.44412
912C S TEJASRAMCHENNAI 1:43.72331:44.1181
106JAI SAMPATH KUMARCHENNAI1:44.173141:44.54712
111 CHETAN KORADACHENNAI1:44.2306 1:44.2835
125PRASHANTH KCHENNAI 1:44.8674 1:44.8728
1310ANSHUL SHAHNAGPUR1:45.44481:45.76411
148BRAD DIASGOA1:45.9688 1:46.7375
1539SIDDHARTH POTHARAJUHYDERABAD1:48.6307 1:49.3343
169NEHA DABASDELHI2:06.923122:07.48911
1711RIA DABASDELHI2:09.13092:12.4536

Round 2

MRF F1600 , Chennai

04th – 6th March 2016

RACE 4
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPDIFFCITY
19G.VIKASH ANAND00:17:23.836101:42.188-CHENNAI
24GOUTHAM PAREKH00:17:24.158101:42.2010.322CHENNAI
399RAGUL RANGASAMY00:17:27.965101:42.5244.129CHENNAI
455SANDEEP KUMAR00:17:28.216101:42.3754.380CHENNAI
57ANINDITH REDDY00:17:38.929101:41.96815.093HYDERABAD
642LEE KESHAV00:17:42.895101:42.87419.059NEW DELHI
78BRAD DIAS00:17:45.469101:43.75421.633GOA
810ANSHUL MANOJ SHAH00:17:49.184101:44.18525.348NAGPUR
916KARTHICK THARANI00:17:49.204101:41.72925.368CHENNAI
1014ARJUN NARENDRAN00:17:51.566101:42.50627.730COIMBATORE
116JAI SAMPATH00:18:11.188101:45.41847.352CHENNAI
1245VIBHAV PARKER00:18:11.188101:46.2581:16.178GOA
1312C.S.TEJAS RAM00:17:46.99881:42.7582 Lp.CHENNAI
141CHETAN KORADA00:05:31.20131:44.3707 Lp.CHENNAI
RACE 3
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPDIFFCITY
19G.VIKASH ANAND00:17:12.816101:40.890-CHENNAI
299RAGUL RANGASAMY00:17:22.252101:41.9239.436CHENNAI
316KARTHICK THARANI00:17:23.732101:41.61910.916CHENNAI
44GOUTHAM PAREKH00:17:25.743101:41.93912.927CHENNAI
512C.S.TEJAS RAM00:17:28.393101:42.52315.577CHENNAI
655SANDEEP KUMAR00:17:35.442101:42.54222.626CHENNAI
77ANINDITH REDDY00:17:37.819101:42.23025.003HYDERABAD
814ARJUN NARENDRAN00:17:41.679101:42.12028.863COIMBATORE
98BRAD DIAS00:18:03.497101:43.83750.681GOA
106JAI SAMPATH00:18:26.980101:43.7821:14.164CHENNAI
1145VIBHAV PARKER00:18:27.470101:47.6281:14.654GOA
1242LEE KESHAV00:18:45.67981:42.7801:32.863NEW DELHI
1310ANSHUL MANOJ SHAH00:07:30.61141:47.6836Lp.NAGPUR
141CHETAN KORADA00:02:02.64711:48.7799Lp.CHENNAI
RACE 2
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPDIFFCITY
116KARTHICK THARANI00:19:56.321101:41.440-CHENNAI
255SANDEEP KUMAR00:19:57.390101:41.6791.069CHENNAI
37ANINDITH REDDY00:19:59.357101:42.0653.036HYDERABAD
414ARJUN NARENDRAN00:20:04.406101:42.2128.085COIMBATORE
59G.VIKASH ANAND00:20:04.957101:41.5278.636CHENNAI
612C.S.TEJAS RAM00:20:07.040101:41.73210.719CHENNAI
799RAGUL RANGASAMY00:20:13.608101:41.58317.287CHENNAI
842LEE KESHAV00:20:25.389101:43.05929.068NEW DELHI
91CHETAN KORADA00:20:43.380101:43.36247.059CHENNAI
108BRAD DIAS00:20:46.266101:43.33449.945GOA
1145VIBHAV PARKER00:20:46.644101:48.95550.323GOA
124GOUTHAM PAREKH00:16:36.34481:42.3012 Lp.CHENNAI
1310ANSHUL MANOJ SHAH00:17:50.79571:44.7443 Lp.NAGPUR
146JAI SAMPATH00:03:49.98721:45.6038 Lp.CHENNAI
RACE 1
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPDIFFCITY
116KARTHICK THARANI00:20:02.032101:41.035-CHENNAI
29G.VIKASH ANAND00:20:03.740101:41.1971.708CHENNAI
399RAGUL RANGASAMY00:20:08.842101:41.8916.810CHENNAI
455SANDEEP KUMAR00:20:09.088101:41.9917.056CHENNAI
514ARJUN NARENDRAN00:20:10.090101:41.9588.058COIMBATORE
642LEE KESHAV00:20:11.645101:42.1569.613NEW DELHI
712C.S.TEJAS RAM00:20:16.294101:42.73914.262CHENNAI
81CHETAN KORADA00:20:22.323101:43.08620.291CHENNAI
98BRAD DIAS00:20:30.387101:44.01928.355GOA
1010ANSHUL MANOJ SHAH00:20:31.426101:42.94529.394NAGPUR
116JAI SAMPATH00:20:32.229101:44.70630.197CHENNAI
127ANINDITH REDDY00:20:46.512101:42.60744.480HYDERABAD
1345VIBHAV PARKER00:20:57.751101:47.42255.719GOA
144GOUTHAM PAREKH00:00:14.3320-10 Lp.CHENNAI
QUALIFYING
POSNONAMEBEST LAPIN LAPCITY
19G.VIKASH ANAND1:40.896 6CHENNAI
216KARTHICK THARANI 1:41.0125CHENNAI
399RAGUL RANGASAMY 1:41.104 6CHENNAI
47ANINDITH REDDY1:41.1204HYDERABAD
555SANDEEP KUMAR1:41.213 6CHENNAI
614 ARJUN NARENDRAN1:41.294 4COIMBATORE
742 LEE KESHAV1:41.707 5 NEW DELHI
84GOUTHAM PAREKH 1:42.074 5 CHENNAI
912C.S.TEJAS RAM 1:42.1235CHENNAI
101CHETAN KORADA1:42.333 6CHENNAI

1110 ANSHUL MANOJ SHAH 1:42.879 5NAGPUR
128BRAD DIAS1:43.5203GOA
136JAI SAMPATH1:44.0655CHENNAI
1445 VIBHAV PARKER 1:49.150 3GOA
FREE PRACTICE 2
POSNONAMEBEST LAPIN LAPCITY
116KARTHIK THARANI1:41.0275CHENNAI
255SANDEEP KUMAR1:41.5082CHENNAI
314ARJUN NARENDRAN 1:41.8033COIMBATORE
47ANINDITH REDDY1:41.9816HYDERABAD
51CHETAN KORADA1:42.3515CHENNAI
69G.VIKASH ANAND 1:42.576 4CHENNAI
74GOUTHAM PAREKH 1:42.939 3CHENNAI
899RAGUL RANGASAMY 1:43.148 1CHENNAI
910ANSHUL MANOJ SHAH1:43.491 5NAGPUR
1012 C.S.TEJAS RAM 1:43.674 3CHENNAI

118BRAD DIAS 1:43.897 3GOA
126JAI SAMPATH1:45.044 6CHENNAI
1345VIBHAV PARKER 1:50.090 2GOA
1442LEE KESHAV 1:53.459 1NEW DELHI
FREE PRACTICE 1
POSNONAMEBEST LAPIN LAPCITY
116KARTHIK THARANI1:41.316 7CHENNAI

214ARJUN NARENDRAN1:41.7843COIMBATORE
37ANINDITH REDDY1:41.8117HYDERABAD
455 SANDEEP KUMAR 1:41.8966CHENNAI
599RAGUL RANGASAMY1:42.4093CHENNAI
64GOUTHAM PAREKH1:43.029 6CHENNAI
742LEE KESHAV1:43.044 6NEW DELHI
812 C.S.TEJAS RAM 1:43.059 4CHENNAI
91CHETAN KORADA 1:43.337 7CHENNAI
1010ANSHUL MANOJ SHAH1:43.410 7NAGPUR
119G.VIKASH ANAND 1:44.135 1CHENNAI
128BRAD DIAS1:44.6116GOA
136JAI SAMPATH 1:45.3279CHENNAI
1445VIBHAV PARKER1:48.653 8GOA

Round 3

MRF F1600 , Coimbatore

17th – 19th June 2016

Round 4

MRF F1600 , Chennai

15th – 17th July 2016

RACE 3
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPDIFF.WITH LAPSCITY
19G.VIKASH ANAND00:15:34.36681:49.255-CHENNAI
27ANINDITH REDDY00:15:38.27781:49.9553.911HYDERABAD
399RAGHUL RANGASWAMY00:15:41.77181:49.8907.405CHENNAI
416KARTHIK THARINI SINGH00:16:04.40681:50.60830.040CHENNAI
521ABHINAY BIKKANI00:16:07.80781:51.44033.441BANGALORE
612C TEJAS RAM00:16:08.57781:53.75734.211CHENNAI
714ARJUN NARENDRAN00:16:20.59681:51.96546.230COIMBATORE
86JAI SAMPATH KUMAR00:16:24.39681:53.83150.030CHENNAI
910ANSHUL SHAH00:16:36.17881:53.7371:01.812NAGPUR
1027BIREN PITHAWALLA00:16:45.76581:54.3931:11.399MUMBAI
115CHETAN KORADA00:16:46.06381:52.9411:11.697CHENNAI
1255SANDEEP KUMAR00:15:41.32371:50.3091 LAPCHENNAI
138BRAD DIAS00:07:52.51032:08.3375 LAPSGOA
RACE 2
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPDIFF.WITH LAPSCITY
17ANINDITH REDDY00:18:47.123101:46.806-HYDERABAD
299RAGHUL RANGASWAMY00:18:56.753101:47.8639.630CHENNAI
355SANDEEP KUMAR00:19:07.235101:48.56820.112CHENNAI
416KARTHIK THARINI SINGH00:19:17.417101:49.63830.294CHENNAI
527BIREN PITHAWALLA00:19:40.465101:52.02153.342MUMBAI
69G.VIKASH ANAND00:19:55.256101:48.3611:08.133CHENNAI
76JAI SAMPATH KUMAR00:20:07.304101:52.9061:20.181CHENNAI
814ARJUN NARENDRAN00:20:09.370101:48.5611:22.247COIMBATORE
95CHETAN KORADA00:20:10.193101:54.6271:23.070CHENNAI
1021ABHINAY BIKKANI00:15:37.84981:49.8342 LAPSBANGALORE
1112C TEJAS RAM00:16:36.58981:52.0582 LAPSCHENNAI
128BRAD DIAS00:13:59.49571:51.6083 LAPSGOA
1310ANSHUL SHAH00:14:40.62471:51.1913 LAPSNAGPUR
RACE 1
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPDIFF.WITH LAPSCITY
19G.VIKASH ANAND00:18:44.147101:46.857-CHENNAI
255SANDEEP KUMAR00:18:47.373101:46.4533.226CHENNAI
37ANINDITH REDDY00:18:47.975101:46.2373.828HYDERABAD
499RAGHUL RANGASWAMY00:18:50.468101:47.0316.321CHENNAI
514ARJUN NARENDRAN00:19:02.353101:47.28218.206COIMBATORE
621ABHINAY BIKKANI00:19:05.323101:47.28921.176BANGALORE
716KARTHIK THARINI SINGH00:19:11.918101:47.01527.771CHENNAI
85CHETAN KORADA00:19:31.713101:49.29147.566CHENNAI
927BIREN PITHAWALLA00:19:32.159101:48.94348.012MUMBAI
1012C TEJAS RAM00:19:37.610101:48.83553.463CHENNAI
116JAI SAMPATH KUMAR00:19:58.245101:51.9191:14.098CHENNAI
1210ANSHUL SHAH00:20:20.335101:52.5321:36.188NAGPUR
QUALIFYING
POSNONAMEBEST LAPSIN LAPSCITY
19G.VIKASH ANAND1:43:0794CHENNAI
27ANINDITH REDDY1:43:9177HYDERABAD
355SANDEEP KUMAR1:44:1836CHENNAI
499RAGUL RANGASAMY1:44:5553CHENNAI
512C.S.TEJAS RAM1:46:2364CHENNAI
614ARJUN NARENDRAN1:46:4816COIMBATORE
721ABHINAY BIKKANI1:46:9883BANGALORE
85CHETAN KORADA1:47:8035CHENNAI
910ANSHUL SHAH1:48:4244NAGPUR
106JAI SAMPATH KUMAR1:48:5633CHENNAI
118BRAD DIAS1:49:2124GOA
1227BIREN PITHAWALLA1:49:3083MUMBAI
1316KARTHIK THARINI SINGH-0CHENNAI
FREE PRACTICE 2
POSNONAMEBEST LAPSIN LAPSCITY
19G.VIKASH ANAND1:44:9485CHENNAI
27ANINDITH REDDY1:45:3175HYDERABAD
314ARJUN NARENDRAN1:46:3055COIMBATORE
455SANDEEP KUMAR1:46:6994CHENNAI
599RAGUL RANGASAMY1:46:6995CHENNAI
621ABHINAY BIKKANI1:48:8044BANGALORE
710ANSHUL SHAH1:49:5795NAGPUR
812C.S.TEJAS RAM1:49:7713CHENNAI
95CHETAN KORADA1:50:0645CHENNAI
106JAI SAMPATH KUMAR1:51:0905CHENNAI
118BRAD DIAS1:51:3976GOA
1227BIREN PITHAWALLA1:53:7816MUMBAI
1316KARTHIK THARINI SINGH1:56:9191CHENNAI
FREE PRACTICE 1
POSNONAMEBEST LAPSIN LAPSCITY
19G.VIKASH ANAND1:44:9644CHENNAI
27ANINDITH REDDY1:45:8496HYDERABAD
399RAGUL RANGASAMY1:46:5744CHENNAI
416KARTHICK THARANI SINGH1:46:7916CHENNAI
514ARJUN NARENDRAN1:46:8657COIMBATORE
621ABHINAY BIKKANI1:48:2256BANGALORE
755SANDEEP KUMAR1:48:3605CHENNAI
812C.S.TEJAS RAM1:48:5686CHENNAI
96JAI SAMPATH KUMAR1:48:9798CHENNAI
108BRAD DIAS 1:50:6574GOA
115CHETAN KORADA1:50:8654CHENNAI
1227BIREN PITHAWALLA-0MUMBAI
1310ANSHUL SHAH-0NAGPUR

Round 5

MRF F1600 , Chennai

19th – 21st August 2016

RACE 3
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPCITYPOINTS
19VIKASH ANAND00:16:55.247101:40.230CHENNAI25
216KARTHIK THARANI00:16:56.108101:39.940CHENNAI18
37ANINDITH REDDY00:17:03.391101:40.150HYDERABAD15
499RAGHUL RANGASAMY00:17:08.095101:41.059CHENNAI12
555SANDEEP KUMAR00:17:10.543101:41.499CHENNAI10
68BRAD DIAS00:17:34.159101:42.839GOA8
710ANSHUL MANOJ SHAH00:17:34.561101:42.653NAGPUR6
823DHRUV DAYAL00:18:21.178101:47.190MUMBAI4
912C.S.TEJAS RAM00:00:04.76110-CHENNAI0
105CHETAN KORADA00:00:05.47810-CHENNAI0
RACE 2
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPCITYPOINTS
19VIKASH ANAND00:16:54.111101:39.531CHENNAI25
299RAGHUL RANGASAMY00:16:58.677101:40.675CHENNAI18
316KARTHIK THARANI00:17:02.390101:40.873CHENNAI15
47ANINDITH REDDY00:17:02.847101:40.152HYDERABAD12
555SANDEEP KUMAR00:17:09.813101:41.272CHENNAI10
612C.S. TEJAS RAM00:17:13.614101:41.045CHENNAI8
78BRAD DIAS00:17:27.575101:42.929GOA 6
810ANSHUL MANOJ SHAH00:17:40.929101:43.020NAGPUR4
95CHETAN KORADA00:17:48.200101:44.067CHENNAI2
1023DHRUV DAYAL00:17:56.880101:45.385MUMBAI1
RACE 1
POSNONAMETOTAL TIMETOTAL LAPSBEST LAPCITYPOINTS
116KARTHIK THARANI00:17:20.723101:40.675CHENNAI25
29VIKAS ANAND 00:17:32.296101:41.121CHENNAI18
355SANDEEP KUMAR 00:17:36.497101:41.536CHENNAI15
499RAGHUL RANGASAMY 00:17:37.492101:41.283CHENNAI12
57ANINDITH REDDY00:17:47.695101:41.673HYDERABAD10
612C.S. TEJAS RAM 00:17:48.159 101:41.640CHENNAI8
75CHETAN KORADA 00:17:58.496 101:43.942CHENNAI 6
88BRAD DIAS00:17:58.827 101:44.082GOA 4
910ANSHUL MANOJ SHAH 00:18:03.256 101:43.853NAGPUR2
1023DHRUV DAYAL00:16:34.71691:44.470MUMBAI0
QUALIFYING
POSNONAMEBEST LAPIN LAP2ND BEST LAPCITY
19VIKAS ANAND 1:39.169 91:39.693 CHENNAI
216KARTHIK THARANI1:39.672 81:40.364 CHENNAI
37ANINDITH REDDY 1:39.694 71:40.215 HYDERABAD
499RAGHUL RANGASAMY1:40.266 31:40.623CHENNAI
555SANDEEP KUMAR 1:40.70081:40.739CHENNAI
612C.S. TEJAS RAM 1:41.08421:41.200 CHENNAI
710ANSHUL MANOJ SHAH 1:41.838 61:41.976NAGPUR
85CHETAN KORADA1:42.403 81:42.700CHENNAI
98BRAD DIAS 1:42.53461:42.710 GOA
1023DHRUV DAYAL 1:45.36341:45.507MUMBAI
FREE PRACTICE 2
POSNONAMEBEST LAPIN LAP2ND BEST LAPCITY
19VIKAS ANAND 1:39.83881:40.890CHENNAI
27ANINDITH REDDY1:40.87441:41.256HYDERABAD
355SANDEEP KUMAR1:40.94931:41.104CHENNAI
412C.S.TEJAS RAM 1:41.78791:42.129CHENNAI
516KARTHIK THARANI1:41.99791:42.297CHENNAI
68BRAD DIAS1:43.35661:43.916GOA
75CHETAN KORADA 1:43.62061:44.066CHENNAI
810ANSHUL MANOJ SHAH1:43.65591:43.721NAGPUR
923DHRUV DAYAL 1:46.23931:52.302MUMBAI
1099RAGHUL RANGASAMY-0-CHENNAI
FREE PRACTICE 1
POSNONAMEBEST LAPIN LAP2ND BEST LAPCITY
116KARTHIK THARANI1:41.026161:41.064CHENNAI
27ANINDITH REDDY1:41.62391:41.877HYDERABAD
399RAGHUL RANGASWAMY1:41.81031:42.473CHENNAI
455SANDEEP KUMAR1:42.36031:42.435CHENNAI
510ANSHUL MANOJ SHAH1:42.457151:42.952NAGPUR
612C TEJAS RAM1:42.48291:42.914CHENNAI
79VIKAS ANAND1:43.21021:45.339CHENNAI
85CHETAN KORADA1:43.27991:43.593CHENNAI
98BRAD DIAS1:44.349111:44.886GOA
1023DHRUV DAYAL1:46.961101:49.427CHENNAI

Twitter