MRF CHALLENGE

Formula-1600 Standings

CHAMPIONSHIP POINTS TABLE
S.No Name City Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12 Total
1 SOHAIL SHAH BENGALURU 2 4 25 25 25               81
2 NAYAN CHATTERJEE MUMBAI 25 8 12 18 0               63
3 VISHNU PRASAD CHENNAI 10 25 8 15 0               58
4 SANDEEP KUMAR CHENNAI 6 18 2 12 18               56
5 A.BALA PRASATH COIMBATORE 15 0 18 10 12               55
6 MANAV SHARMA FARIDABAD 0 2 15 8 15               40
7 RAGHUL RANGASAMY MAMALAPURAM 8 15 10 0 6               39
8 YASH ARADHYA BENGALURU 12 10 6 6 4               38
9 NIRMAL UMASHANKAR CHENNAI 18 6 1 4 0               29
10 RUPESH SIVAKUMAR SALEM 4 12 0 2 1               19
11 SAI SANJAY SALEM 0 0 4 0 8               12
12 SHAHAN ALI MOHSIN AGRA 0 0 0 0 10               10
13 ARYA SINGH KOLKATA 1 1 0 1 0               3
14 ANSHUL SHAH NAGPUR 0 0 0 0 2               2

* Subject to official confirmation

Twitter