sub-banner7

MRF F1600 2019

Formula-1600 Standings

CHAMPIONSHIP POINTS TABLE
S.No Name City Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12 Total
1 RAGHUL RANGASAMY MAMALAPURAM 8 15 10 0 6 18 25 25 25 10 25 10 177
2 SOHAIL SHAH BENGALURU 2 4 25 25 25 15 18 0 18 8 15 0 155
3 NAYAN CHATTERJEE MUMBAI 25 8 12 18 0 6 10 18 6 18 6 25 152
4 YASH ARADHYA BENGALURU 12 10 6 6 4 25 8 15 15 4 18 8 131
5 MANAV SHARMA FARIDABAD 0 2 15 8 15 10 12 8 4 25 8 15 122
6 VISHNU PRASAD CHENNAI 10 25 8 15 0 0 15 12 10 15 0 0 110
7 NIRMAL UMASHANKAR CHENNAI 18 6 1 4 0 1 0 10 12 6 12 18 88
8 A.BALA PRASATH COIMBATORE 15 0 18 10 12 4 0 2 2 2 10 6 81
9 SANDEEP KUMAR CHENNAI 6 18 2 12 18 0 0 0 0 0 0 0 56
10 ARYA SINGH KOLKATA 1 1 0 1 0 0 4 6 8 12 4 12 49
11 SHAHAN ALI MOHSIN AGRA 0 0 0 0 10 8 6 4 0 0 1 1 30
12 SAI SANJAY SALEM 0 0 4 0 8 12 1 0 0 0 0 4 29
13 RUPESH SIVAKUMAR SALEM 4 12 0 2 1 0 2 1 1 0 0 2 25
14 ANSHUL SHAH NAGPUR 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6

* Subject to official confirmation

Twitter